Fysiotherapie

Hij/zij behandelt patiënten die in het dagelijks leven belemmerd worden bij het bewegen. Dit geldt voor pijnklachten in het bewegingsapparaat, voor bewegingsbeperkingen, loop- en evenwichtsproblemen, maar ook voor conditionele problematiek als gevolg van bijvoorbeeld longaandoeningen.

De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen patiënten, na verwijzing van een arts, maar met ingang van 2006 ook wanneer men zich rechtstreeks aanmeldt (Direkte Toegankelijkheid Fysiotherapie).

In het laatste geval vindt er wel eerst een screening plaats door de fysiotherapeut, om na te gaan of het gepresenteerde klachtenbeeld behandelbaar is met fysiotherapie.

Indien de patiënt toestemming geeft, vindt er een rapportage plaats naar de huisarts. Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie, massage en eventuele gebruikmaking van specifieke apparatuur, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden.De behandeling kan verschillende doelen hebben; bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten.

Ook begeleiden om met een beperking of pijn te leren omgaan en er zo goed mogelijk mee te leren leven hoort hierbij. De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg.
De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten.De fysiotherapeut baseert zijn werkwijze zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en onderzoek en vertaalt die kennis in zijn praktijk.

In onze praktijk zijn er meerdere medewerkers gespecialiseerd in Medical Taping technieken. Medical Taping