Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind (het diagnostisch proces). Tevens is hij in staat om (dreigende) problematiek doelmatig en doeltreffend aan te pakken (het behandelproces). Daardoor levert hij een positieve bijdrage aan een optimale participatie van het kind in zijn omgeving.
Het specifieke van kinderen is dat ze aan voortdurende verandering onderhevig zijn door groei en ontwikkeling. Verder onderscheidt de doelgroep zich door het feit dat ouders/verzorgers, en indien noodzakelijk ook anderen zoals bijvoorbeeld leerkrachten, worden betrokken bij het behandelproces.
De kinderfysiotherapeut is geschoold op het gebied van medische en psychosociale kinderspecialismen, ontwikkelingspsychologie en pedagogiek.

Denk bij zuigelingen bijvoorbeeld aan passiviteit, motorische onrust, moeite met houdingsveranderingen en eenzijdig bewegen.
Ook bij chronische luchtwegaandoeningen of veel huilen bij zuigelingen kan kinderfysiotherapie worden toegepast.

Een aparte groep voor behandeling vormen kinderen met spasticiteit en aangeboren en verworven aandoeningen of kinderen met sensorische integratieproblemen.

Kinderen met Sensorische Integratieproblemen hebben veelal een veranderlijke alertheid. Onder alertheid verstaan we de mate van oplettendheid. Doordat hun zintuiglijk informatiesysteem stabiliteit mist, kunnen ze minder goed aangepast reageren, terwijl ze doorgaans over een goede intelligentie beschikken. Sensorische Integratietherapie richt zich op het belang van een goede integratie van de informatie, verkregen via de verschillende zintuigsystemen, door middel van het aanbieden van doelgerichte en specifieke activiteiten.

Het doel is verandering aan te brengen in de manier waarop het zenuwstelsel van het kind de sensorische informatie organiseert, zodat het kind beter in staat is tot interactie met de wereld om zich heen.
Interactie houdt o.a. in: omgaan met leeftijdsgenoten, aandacht kunnen richten op een opdracht, zelfverzorging en motorische coördinatie. Verbetering zal dan ook in deze dingen merkbaar moeten worden.
De therapie ziet er uit als spel, waarbij het kind zelf een grote inbreng heeft.
De activiteiten zijn echter zo opgezet en ontworpen dat ze de juiste sensorische informatie verschaffen en de daarop passende reactie uitlokken.
We gaan uit van het ontwikkelingsniveau van het kind, waarbij de therapeut de individuele doelen bewaakt en bijstuurt.

Tijdens de behandelperiode wordt regelmatig contact onderhouden met de ouders, de arts en de school. Net als bij een gewone ontwikkeling vergt een verandering van het functioneren van het zenuwstelsel tijd. Het is een ontwikkelingsproces; afhankelijk van de aard van de problemen, de reactie op de behandeling en de participatie van de omgeving, zal het proces kortere of langere tijd in beslag nemen, varierend van 6 tot 9 maanden.

De behandelingen vinden doorgaans plaats op verwijzing van huisarts of specialist. Ook de kinderfysiotherapeut is -net als de algemeen fysiotherapeut- rechtstreeks toegankelijk. Kinderfysiotherapie is opgenomen in de basisverzekering van het nieuwe zorgstelsel.

Voor meer informatie kunt u kijken op de site van de NVFK, www.nvfk.nl.