Oedeemtherapie

De oedeemtherapeut, ookwel de lymfetherapeut is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie.

Na de opleiding fysiotherapie heeft de therapeut een opleiding gevolgd voor oedeemtherapeut.

De oedeemtherapeut behandelt patiënten die last hebben van abnormale ophoping van vocht in het lichaam. Dit wordt ook wel een “oedeem” of  “lymfoedeem” genoemd.

Er zijn vele mogelijke oorzaken voor oedeem:

  • een verstoorde balans tussen het uittreden van vocht in het weefsel en opname terug in het bloed
  • aangeboren afwijkingen in het lymfestelsel
  • schade aan het lymfestelsel na een operatie, trauma of straling
  • schade aan het lymfestelsel na een (bacteriële-)infectie
  • obstructie (verstopping) in het lymfestelsel door een tumor
  • veranderingen na medicijnengebruik.

(Lymf-) oedeem kan ontstaan bij jong en oud. In sommige gevallen is de klacht omkeerbaar en kan het probleem worden verholpen. In andere gevallen zijn de klachten onomkeerbaar en zal het doel zijn de dikke arm of het dikke been zo dun mogelijk te krijgen. De behandeling zal gericht zijn op het voorkomen dat de arm of het been weer dik wordt of een stabiele situatie te creëren. Dit kan door het geven van manuele lymfedrainage, compressietherapie (bandageren), lymfetaping en eventueel het aanmeten van een therapeutische elastische kous. Op deze manier zal de persoon zo min mogelijk pijn en beperkingen van deze aandoening ondervinden.

De behandeling zal tot doel hebben de functie van het lymfestelsel te verbeteren en het oedeem te laten afnemen of te laten verdwijnen (afhankelijk van de onderliggende oorzaak).

Vergoeding

In principe gelden dezelfde regels als voor fysiotherapie, meestal bestaat er een vergoeding voor de behandelingen vanuit de aanvullende verzekering. Lymfoedeem valt in de meeste gevallen onder de chronische aandoeningen en behandeling daarvoor wordt na de eerste 20 behandelingen uit de basisverzekering vergoed door de ziektekostenverzekeraar.